Termeni și Condiții

1.Acceptarea Termenilor și Condițiilor


1. Acești termeni și condiții constituie un acordul legal făcut între dumneavoastră și ExpertBazar. Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții pentru ca utilizarea acestui website “Expert Bazar” cu adresa URL: www.expertbazar.ro să fie posibilă. Accesând acest website, înregistrându-vă cu un cont de utilizator pe website și/sau folosind serviciile de publicitate pe care le punem la dispoziție pentru cumpărarea, vânzarea sau închirierea de bunuri sau servicii, reprezintă acceptul dumneavoastră în totalitate a acestor Termeni și Condiții.

 

2.Legendă termeni


1. În continuare sunt definiți termenii folosiți în acest document:

2. utilizator - persoană fizică, cu vârsta de cel puțin 18 ani, care accesează website-ul având interes față de informațiile, datele, anunțurile și/sau serviciile oferite de ExpertBazar, precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică ce achiziționează un produs furnizat prin intermediul acestui website.

3. Anunț - ofertă publică postată de un utilizator al website-ului în scopul publicării ei de catre ExpertBazar prin intermediul website-ului ce privește vânzarea sau închirierea unui produs.

4. Produs – bun sau serviciu ce poate fi comercializat în conformitate cu legea și care nu încalcă nici o limiă impusă de către acești Termeni și Condiții.

5. ExpertBazar - site-ul www.expertbazar.ro, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia. Site-urile sau paginile de internet ori alte componente ale acestora care aparțin unor terți fiind accesate de către utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.expertbazar.ro nu sunt acoperite de către această definiție.

6. Operatori - persoane instruite special de furnizor pentru verificarea și administrarea conținutului oricărui anunț publicat de utizilatori pe acest website.

7. Prin acest acord. referitor la acești Termeni și Condiții, declarați că aveți vârsta de peste 18 ani, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată care funcționează în conformitate cu legile din România iar reprezentanții dvs. sunt autorizați să exprime acordul legal în numele dumneavoastră cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea website-ului.

8. ExpertBazar își rezervă dreptul de a modifica sau a actualiza în orice moment Termenii și Condițiile. Termenii și Condițiile pot fi găsite în orice moment la adresa: expertbazar.ro/info/termeni-conditii

9. Dacă nu ștergeți contul înregistrat pe website, înseamnă automat că vă exprimați acordul legal referitor la modificarea Termenilor și Condițiilor. Dacă nu sunteți de acord cu eventualele modificări, singura opțiune de care dispuneți este să ștergeți contul înregistrat pe website sau să nu îl mai accesați, să vizitați sau să utilizați website-ul.

 

3.Scopul


1. Acești Termeni și Condiții au scopul de a defini și reglementa condițiile în care acest website este utilizat.

 

2. Website-ul conține legături sau trimiteri către alte website-uri sau pagini web pentru care se aplică Termeni și Condiții specifice și menționate pe website-urile respective, ExpertBazar nefiind răspunzatoare și neasumându-și nicio obligatie pentru conținutul acestor website-uri sau trimiteri din acestea către alte pagini web. Includerea acestor legături este făcută în interesul utilizatorului, pentru o experiență de navigare cât mai eficientă și cât mai plăcută pentru utilizator, iar în alte cazuri în scop publicitar. Deoarece ExpertBazar nu poate garanta/controla actualitatea, exactitatea sau corectitudinea informațiilor prezente pe website-urile unor terți, unde se face trimiterea, utilizatorul accesează acele website-uri și/sau le foloseste pe propriul risc și pe propria răspundere.

3. Tot conținutul website-ului include, nelimitându-se la imagini, texte, grafice, precum și orice alte date și informații, sunt proprietatea ExpertBazar și/sau a partenerilor săi, fiind protejate în conformitate cu Legea drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, nelimitându-se la drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală ce aparțin utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații sau date de pe website în scopul republicării, distribuirii sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris al furnizorului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

 

4.Aspecte Generale


1. Pentru a crea un anunț trebuie completat un formular, formular ce este disponibil pe website, și care trebuie să conțină următoarele:

a. datele de contact reale ale utilizatorului ce publică anunțul;

b. Caracteristici reale ale produsului sau serviciului ce este descris în anunț;

c. prețul.

2. Trimițând anunțul spre publicare către ExpertBazar, utilizatorul declară că acceptă în totalitate și necondiționat Termenii și Condițiile, asumându-și că, în caz de nerespectare a acestora,el va fi tras la răspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul își asumă toată răspunderea pentru conținutul anunțului și pentru validitatea informațiilor menționate în el și/sau comunicate furnizorului.

3. Anunțul este valabil 60 de zile iar utilizatorul are posibilitatea de al prelungi când acest termen expiră.

4. Serviciile respectă legislația privind protecția consumatorului conform O.G. 21/1992, ale Legii 363/2002 privind comerțul electronic și O.G. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.

 

5.Drepturile și Obligațiile furnizorului


1. Furnizorul se obligă să facă publice toate anunțurile primite spre publicare de la utilizatori prin intermediul website-ului, dar care sunt conforme cu prevederile și condițiile menționate prin prezentul document.

2. Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil disfuncționalitățile reclamate ce au legătură cu funcținalitatea website-ului sau eventualee neconcordanțe dintre datele furnizate de către utilizator în anunț și datele publicate pe website de către furnizor, cu excepția neconcordanțelor semnalate de utilizatori care se fac referire la faptul că operatorii furnizorului au modificat parțial anunțul pentru ca acesta să fie in conformitate cu prezentul document și să indeplinească toate condițiile pentru a rămâne public pe website.

3. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele defecțiui tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor pe care acesta îi are.

4. Furnizorul nu răspunde pentru activitățile utilizatorilor, în special pentru furnizarea unui conținut cu date invalide/false cu privire la produsul sau serviciul la care face referire anunțul publicat de utilizator.

5. Furnizorul are dreptul de a șterge orice anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există o oarecare suspiciune că prin intermediul anunțurilor publicate de către utilizator sau a conturilor create a pus sau poate pune în pericol securitatea activităților altor utilizatori ai serviciului sau chiar a furnizorului. De asemenea, în cazul în care anunțul afectează într-un sens negativ reputația furnizorului sau este dăunator pentru furnizor.

6. Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legatură cu website-ul, cu excepția anunțurilor publicate pe website de către alți utilizatori, utilizatorii acordă furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului a anunțului și informațiile ce acesta le conține în condițiile prevăzute în acești Termeni și Condiții.

7. Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru conținutul sau invaliditatea anunțurilor publicate de utilizatori pe website. Furnizorul nu garantează pentru calitatea, cantitatea sau disponibilitatea produsului sau serviciului la care anunțul face referire.

8. Potrivit legislației în vigoare, furnizorul este obligat să informeze imediat autoritațile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală desfasurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de utilizatorii website-ului.

 

6.Drepturile și Obligațiile utilizatorului


1. Orice utilizator are dreptul de a beneficia în  totalitate de servicii, cât timp nu sunt constatate încălcări ale Termenilor și Condițiilor.

2. Utilizatorul își asumă toată răspunderea pentru conținutul anunțurilor publicate de către acesta și declară pe propria răspundere că acestea corespund cu starea reală și juridică a produsului la care face referire anunțul și că nu încalcă drepturile furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.

3. Utilizatorul declară pe propria răspundere că este deține în totalitate drepturile de proprietate intelectuală,și drepturile de autor în privința conținutului publicat, acestea incluzând și fotografii, și este de acord ca acestea să fie puse la dispoziția publicului de către furnizor pe toate și oricare dintre canalele de publicitate pe care acesta le folosește.

4. Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informații de pe website și să le repiblice, total sau parțial,  în orice mod și sub orice formă, fără să aibă acordul în scris al furnizorului.

5. Utilizatorilor le este strict interzisă crearea de multiple conturi pe acest website pentru a evita limitarea numărului de anunțuri gratuite de care aceștia beneficiază. ExpertBazar are dreptul să facă verificări pentru a identifica eventualele conturi multiple.

6. În cazul în care sunt găsite conturi multiple ce aparțin aceluiași utilizator, ExpertBazar va avea dreptul deplin de a șterge acele conturi. De asemenea, ExpertBazar va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare precum ștergerea anunțurilor și restricționarea accesului la serviciile website-ului împotriva utilizatorilor ce fac uz de astfel de practici.

 

7.Verificarea/Moderarea anunțurilor


1. Administrarea anunțurilor publicate pe website de operatori urmărește eliminarea anunțurilor incomplete,  incorecte și/sau pe cele care nu respectă Termenii și Condițiile, astfel ceilalți utilizatori vor întâmpina cât mai puține anunțuri greșite sau care nu îndeplinesc Termenii și Condițiile.

2. Nu se permite promovarea unui produs sau serviciu prin mai multe anunțuri.

3. Un anunț este valabil pentru un singur produs. Nu sunt admise spre publicare anunțuri care fac referire la mai multe produse.

4. Nu se pot publica anunțuri eronate, false sau care în descrierea lor conțin informații cu caracter personal.

5. Anunțurile cu prețuri neserioase sau nerealiste nu vor fi admise (de ex prețuri ce sunt mult inferioare pieței sau statisticilor de care dispune furnizorul).

6. Nu se admit anunțuri ce conțin imagini protejate de drepturi de autor sau care sunt preluate din alte surse (excepție fac produsele sigilate).

7. Următoarele produse nu sunt admise pentru a fi date spre publicare pe website:

A. droguri sau materiale obscene

B. servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare

C. bunuri obținute prin furt, jaf, înșelătorii sau alte tipuri de infracțiuni

D. bunuri periculoase pentru sănătatea și viața umană

E. bunuri inexistente

F. animale pe cale de dispariție

G. matrimoniale, sex plătit, videochat, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare

H. oferte de locuri de muncă care implică masaj erotic, sex plătit sau activități de videochat

I. oferte de job tip multi-level marketing/network marketing sau joburile de tip lucru de acasă prin Internet

J. produse contrafăcute sau replici ale unor produs originale

K. cererea de bunuri sau servicii, cu excepția celor ce se încadrează în categoria Locuri de muncă

L. materiale explozibile, articole pirotehnice (focuri de artificii, petarde)

M. muzică, filme, software sau alte bunuri care încalcă drepturile de autor și proprietate intelectuală

N. lucrări de diplomă sau ajutor în scrierea unei lucrări de diplomă

O. servicii de împrumut, amanet, credite sau camătă, cămătărie sau alte activități similare

P. produse farmaceutice și medicamete cu excepția suplimentelor alimetare, vitamine, medicamente pe bază de plante

Q. organe umane

R. arme din categoria armelor și muniții letale/neletale (arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecție, arme de panoplie) și arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuțite, sișuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci și bastoane telescopice).

S. arme și muniții letale/neletale care nu respectă dispozițiile prevăzute de către Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

T. jocuri de noroc, tranzacții virtuale

U. servicii de deblocare iCloud

V. bunuri ce se află în afara tării

W. anunțuri tip ofertă de muncă: actori în filme pentru adulți.

8. Nu este permisă publicarea anunțurilor în care exista legături către alte website-uri sau care promoveaza alte pagini web.

9. Nu se permite includerea în interiorul anunțului, titlului sau descrierii cuvinte cheie ce nu au legătură cu produsul.

10. Se pot publica doar anunțuri în limba Română și care folosesc un limbaj adecvat și corespunzător.

11. Anunțurile ce conțin numere de telefon cu suprataxă nu sunt permise.

12. În cazul nerespectării acestor Termeni și Condiții de către un anunț, operatorii vor avea dreptul, după caz:

A. să modifice anunțul parțial, dacă este posibil sau cât permite anunțul acest lucru, astfel încat să fie evitată eliminarea anunțului de pe website, urmărindu-se îndreptarea greșelilor sau caracteristicilor neadecvate;

B. să întrerupă publicarea anunțului. Asta presupune dezactivarea anunțului de pe website.

13. În cazul în care a fost refuzată publicarea unui anunț, atorul anunțului va fi informat în scris prin e-mail despre acest fapt, iar acesta având posibilitatea de a remedia problema modificând anunțul si dându-ș iar spre publicare după rectificarea acestuia.

14. Dacă utilizatorul publică în mod repetat același anunț fără corectarea acestuia, operatorii furnizorului își rezervă dreptul de a bloca accesul utilizatorului la website.

15. În situația modificării Termenilor și Condițiilor modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor anunțuri care au fost încheiate între furnizor și utilizatori sub egida Termenilor și Condițiilor anteriori.

 

8. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea utilizatorilor


1. Fiecare utilizator are dreptul de a depune o plângere sau să facă o sesizare cu referire la serviciile furnizorului sau la anunțurile publicate sau nepublicate de ExpertBazar.

2. Utilizatorii au dreptul de a raporta alt utilizator în cazul în care sunt sesizate încălcarea regulilor stabilite în prezentul document sau situațiilor ce nu sunt conforme cu prevederile legale sau cu legea în vigoare.

3. Toate sesizările, plângerile sau raportările vor fi trimise prin formularul de contact de pe website.

4. Orice sesizare sau plângere trimisă către furnizor trebuie să conțină datele de identificare a utilizatorului, numarul de identificare a anunțului la care se face referire, precum și orice alte date necesare furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a anunțului (după caz) și o descriere cât mai detaliatâ a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.

5. Dacă dorești să te adresezi Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, poți accesa următorul link-ul: http://www.anpc.gov.ro

 

9.Acordul cu privire la prelucrarea și colectarea datelor cu Caracter Personal


1. Orice persoană ce oferă date cu caracter personal prin intermediul formularelor aflate pe website, îți manifestă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru ca ExpertBazar să poată prelucra și colecta aceste date cu caracter personal.

2. Pentru înscrierea în baza noastră de date trebuie completat un formular online.Toate informațiile trimise prin acest formular trebuie să fie corecte și complete . În cazul în care aceste date nu îndeplinesc condițiile menționate, furnizorul are dreptul de a dezactiva abonarea utilizatorului respectiv la ExpertBazar.ro.

3. Orice abonat ExpertBazar.ro își manifestă automat acceptul Termenilor și Condițiilor website-ului și este răspunzător de orice activitate desfășurată de acesta pe website.

4. Datele pe care utilizatorul le furnizează către ExpertBazar.ro vor fi folosite doar în scopurile menționate mai jos.

5. Datele vor fi prelucrate de către ExpertBazar în conformitate cu prevederile legale, acestea putând fi folosite doar în scopuri asociate funcționării site-ului, comercializării produselor, pentru:

A. statistici - furnizorul generează statistici pentru o bună administrare a website-ului; realizează studii de piață, de produs și marketizarea produselor ExpertBazar;

B. furnizorul colectează datele pentru ca utilizatorul sa poată beneficia prin logare pe website de forum, newsletter și alte utilitare ale ExpertBazar.ro.

C. abonarea la newsletterul site-ului pentru trimiterea către utilizatori de noi oferte, anunțuri și informații, abonarea fiind opțională;

D. dreptul de a face o plângere către autoritatea de supraveghere la constatarea nerespectării legilor în vigoare.

 

10.Eventuale modificări ale prezentului document


1. Furnizorul are dreptul de a modifica Termenii și Condițiile. Acești Termeni și Condiții pot fi accesați oricând la următoarea adresă: www.expertbazar.ro/info/termeni-conditii . Dacă nu sunteți de acord cu eventualele modificări, singura opțiune de care dispuneți este să ștergeți contul înregistrat sau să nu mai deloc, să vizitați sau să utilizați în orice modalitate website-ul.

 

11.Legea aplicabilă. Litigii.


1. Drepturile și obligațiile părților, menționate mai sus și toate efectele juridice produse de acestea sunt guvernate de legea Română aflată în vigoare.

2. Orice litigiu ce are ca obiect o dispută referitoare la acești Termeni și Condiții urmează a fi soluționat de instanțele competente din România.